View ZilanizZoosfery
Zilan iz Zoosfery (Nestor iz Zoosfery x Smart Wood Hills Yutisia)
World Winner Show Amsterdam, 2002
View Zilan
Zilan iz Zoosfery (Nestor iz Zoosfery x Smart Wood Hills Yutisia)
View VerovhWantij
Vero van het Wantij (Jivago van het Wantij x Gräfin Goldie vom Franckenhorst)
World Winner Show Amsterdam, 2002
View Vero2
Vero van het Wantij (Jivago van het Wantij x Gräfin Goldie vom Franckenhorst)
View Vero
Vero van het Wantij (Jivago van het Wantij x Gräfin Goldie vom Franckenhorst)
View IrinlandZaraZeife
Irinland Zara Zeife (Gino Gomez Del Citone x Margot de Stang-Zu)
World Winner Show Amsterdam, 2002
View DemirisVijokodiMatario
Demiris Vijoko di Matario (Graaf Vito van Neerlands Stam x Ajoko Quirono di Matario)
Slovakian Club Show, 2001
View DXerxeszTomky
Xerxes z Tomky (Como Jivono di Matario x Victoria z Tomky)
Slovakian Club Show, 2001